Iasi_,_Palace_of_Culture.jpg

Preşedinte:
Prof. Gerard JITĂREANU
Tel.: 0232/22.82.28   Fax: 0232/26.06.50
E-mail: rector@univagroiasi.ro

Vicepreşedinţi:
Prof. Vasile VINTU
tel: 0232/407.407; 0723/537.810
Dr. ing. Elena TROTUS
tel: 0233/744.356; 0744/924.078

Secretar ştiinţific:
Prof. Benone PASARIN
tel: 0722/687.463

Membri de onoare:
Dr. Valentin-Mihai BOHATEREŢ
Prof. Vasile COTOFAN
Prof. Petre MAGAZIN
Prof. Ion PAUL
Prof. Viorel Iulian PESTEAN
Prof. Mircea RĂUŢĂ
Prof. Anghel STANCIU
Prof. Constantin VASILICĂ
Prof. Ioan VĂCARU-OPRIŞ

Membri titulari:
Dr. Valeriu V. COTEA
Dr. Mihai CRISTEA
Prof. Rodica D. SEGAL
Prof. Vasile VINTU
   
Membri corespondenţi:
Prof. Werner Klaus BATTES
Prof. Victor CRISTEA
Prof. Corneliu V. COTEA
Prof. Şteofil CREANGĂ
Dr. Ion GIURMA
Prof. Gerard JITAREANU
Prof. Benone PASARIN
Dr. Ionel POPA
Dr. Lucian STOIAN
Dr. Doina SILISTRU
Dr. Elena TROTUŞ
Prof. Ioan ŢENU

Membri asociaţi:
Dr. Silvica AMBĂRUS
Prof.Elena Gabriela BAHRIM
Prof. Aurel CHIRAN
Dr. Gelu CORNEANU
Prof. Valentin NEDEFF
Prof. Liviu Dan MIRON
Dr. Daniela MURARIU
Prof. Neculai PATRICHE
Prof. Costel SAMUIL
Prof. Gheorghe SOLCAN
Dr. Radu VLAD
Prof. Marius Giorgi USTUROI