Dr. ing. Nistor ANDREIEŞ cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, pentru prestigioasa contribuţie adusă la dezvoltarea cercetării ştiinţifice româneşti din domeniul pomiculturii (15 decembrie 2019).

Ing. Mihai ARSENE cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani, pentru prestigioasa contribuţie adusă  la dezvoltarea horticulturii judeţului Tulcea (19 noiembrie 2019).

Dr. ing. Dragomir BALAJ cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani, pentru prestigioasa contribuţie adusă în domeniul organizării sistemului de protecţie a plantelor (30 iulie 2019).

Dr. ing. Mihai Lucian BLAGA cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, pentru prestigioasa contribuţie adusă la introducerea industrializării cartofului în România (03 august 2019).

Ing. Gheorghe CHIPER cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, pentru prestigioasa contribuţie adusă la dezvoltarea horticulturii în judeţul Arad (08 octombrie 2019).

Ing. Gheorghe CHIPER cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, pentru prestigioasa contribuţie adusă la dezvoltarea horticulturii în judeţul Arad (25 septembrie 2019).

Dr. ing. Gheorghe LOZOVEANU cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani, pentru prestigioasa contribuţie adusă la dezvoltarea viticulturii dobrogene (05 februarie 2019).

Dr. ing. Otilia TOMA cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani, pentru prestigioasa contribuţie adusă la dezvoltarea cercetării ştiinţifice româneşti din domeniul viticulturii (12 martie 2019).