Dr. Gheorghe BERNAZ, membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani şi pentru remarcabila contribuţie adusă în cercetarea ştiinţifică românească din domeniul viticulturii (29 august 2019).

Prof. dr.ing. Mihai CRISTEA membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani cu prilejul împlinirii vârstei de 90 ani şi pentru remarcabila contribuţie adusă în cercetarea ştiinţifică românească din domeniul geneticii şi ameliorării plantelor (30 iulie 2019)

Prof. Nicolae DONIŢĂ  membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 ani şi pentru remarcabila contribuţie adusă în cercetarea ştiinţifică românească din domeniul ecologiei forestiere (20 noiembrie 2019)

Dr. Ilaria DOUCET, membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, cu prilejul împlinirii vârstei de 85 ani şi pentru remarcabila contribuţie adusă în cercetarea ştiinţifică românească din domeniul geneticii şi ameliorării plantelor (20 martie 2019)

Prof. Gheorghe FIERBINŢEANU, membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 ani şi pentru remarcabila contribuţie adusă în cercetarea ştiinţifică românească din domeniul economie agrare (01 septembrie 2019).

Prof. dr. ing. Ioan POP membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de şi pentru remarcabila contribuţie adusă în cercetarea ştiinţifică românească din domeniul protecţiei plantelor.

(09 martie 2019)

Prof. Marcel PARASCHIVESCU membru titular cu prilejul aniversării a 90 de ani, pentru remarcabila contribuţie adusă la dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi învăţământului agricol (21 ianurie 2019)

Prof. Ştefan POPESCU-VIFOR membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” cu prilejul împlinirii vârstei de 90 ani şi pentru  remarcabila contribuţie adusă timp de peste 50 de ani la dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice româneşti din domeniul geneticii animale (26 decembrie 2019)

 • Prof. dr. h. c. Dumitru SIMIONESCU membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” cu prilejul împlinirii vârstei de 90 ani şi pentru remarcabila contribuţie adusă timp de peste 60 de ani la dezvoltarea cercetării științifice românești și a învățământului superior din domeniul creşterii animalelor (25 septembrie 2019).

Prof. univ. emerit. dr. h. c. Anghel STANCIU cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, pentru realizări şi contribuţii remarcabile în  elaborarea şi promovarea legislaţiei destinate cercetării agricole româneşti şi sistemului de educaţie şi învăţământ din România (15 august 2019)

Acad. Nicolae N. SĂULESCU cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, pentru realizări şi contribuţii remarcabile în ştiinţa şi cercetarea agricolă românească, pentru realizări excepţionale în domeniul geneticii, ameliorării şi  creării de soiuri de grâu în România (15 aprilie 2019)

Prof. univ. emerit. dr. ing. dr. h. c. Valeriu TABĂRĂ cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, pentru realizări şi contribuţii remarcabile în  învăţământul şi cercetarea agricolă românească, pentru realizări excepţionale în domeniul agronomiei din România (01 iulie 2019).

Prof. Vasile TAFTĂ membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 ani şi pentru remarcabila contribuţie adusă timp de peste 50 de ani la dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice româneşti din domeniul creşterii ovinelor şi caprinelor (01 mai 2019)

Prof. Ioan VINTILĂ membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești”cu prilejul împlinirii vârstei de 85 ani şi pentru remarcabila contribuţie adusă timp de peste 50 de ani la dezvoltarea cercetării ştiinţifice româneşti şi a învăţământului superior din domeniul geneticii animale (23 mai 2019).

Universităţii de  Ştiinţe Agricole  şi Medicină Veterinară CLUJ-NAPOCA cu prilejul aniversării a 150 de ani de învăţământ organizat  şi 100 de ani de învăţământ agronomic în limba română (19 iulie 2019) 

Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculeşti cu prilejul aniversării a 90 de ani de rodnică activitate de cercetare-inovare-dezvoltare în multiple domenii ale agriculturii, pentru excepţionale contribuţii la dezvoltarea agriculturii în Câmpia Bărăganului şi în toată România (26 noiembrie 2019).